The Aqua
Purchase

The Aqua

Infrastructure and facilities Subdivision The Aqua - Vinhomes Golden River

COMPREHENSIVE FACILITIES
 1. Central plaza
 2. Event courtyard
 3. History square
 4. Sculpture square
 5. Urban amenity courtyards & playground
 6. Landmark tower square
 7. Riverview area
 8. Riverside covered rest area
 9. Residents swimming pool
 10. Barbecue area
 11. Panoramic river observation deck
 12. Paradise tropical flower garden
 13. Waterfall
 14. Palm trees and water fountains
 15. International garden
 16. Outdoor gym and fitness area
 17. Multi-purpose courtyard
 18. Vinschool pickup and drop-off zone
 19. Vinschool outdoor teaching area
 20. Vinschool courtyard and park
 21. Hedge fencing
 22. Basement parking entrance (proposed)
 23. Riverside running path
 24. Golf putting green
 25. Marina
 26. Children’s playground

Layout The Aqua

Mặt bằng trong tài liệu chỉ có tính chất tham khảo. Chủ đầu tư có quyền điều chỉnh trong quá trình triển khai mà không cần báo trước. Thông tin chính thức được qui định trong các văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và khách hàng. Hình ảnh phối cảnh mang tính chất minh họa.