Liên hệ đặt mua

1. The Victoria:

Các căn giai đoạn 1,2 đã hoàn thành.

victoria1_thang6_2017

Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô, hoàn thiện.

victoria2_thang6_2017

victoria3_thang6_2017

1. Lux 6: Đến sàn tầng 37.

lux6_thang6_2017

2. Lux 5: Đang thi công sàn tầng trệt

lux5_thang6_2017

1.  Aqua 1: Đến sàn tầng 50.
aqua1_thang6_2017

2.  Aqua 2: Đến sàn tầng 43

aqua2_thang6_2017

3. Aqua3: Đến tầng Kỹ thuật mái 42

aqua3_thang6_2017

4. Aqua4: Đã đổ xong tầng mái

aqua4_thang6_2017