Liên hệ đặt mua

1. The Victoria: Các căn giai đoạn 1,2 đã hoàn thành

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-the-victoria-gd1-2-3b

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-the-victoria-gd1-2-2b

Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô, hoàn thiện.

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-the-victoria-gd-3

1. Lux 6: Đã hoàn thành phần thô. Lắp đặt nội thất tầng 15.

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-lux6

2. Lux 5: Đang thi công sàn tầng trệt.

lux6_thang8_2017

1.  Aqua 1: Xây trát đến tầng mái. Lắp đặt nội thất tầng 22.

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-aqua-1

2.  Aqua 2: Xây trát đến tầng mái. Lắp đặt nội thất tầng 24.

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-aqua-2

3. Aqua3: Xây trát tầng mái. Lắp đặt nội thất đến tầng 39.

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-aqua-3

4. Aqua4: Xây trát tầng xong. Lắp đặt xong nội thất

cap-nhat-tien-thi-cong-du-vinhomes-golden-river-27-12-2017-aqua-4