Liên hệ đặt mua

1. The Victoria: Các căn BT GDD 1,2 đã hoàn thành

victoria1a_thang7_2017

Các căn giai đoạn 3 đang thi công phần thô, hoàn thiện

victoria1b_thang7_2017

victoria2_thang7_2017

1. Lux 6: Đổ bê tông đến tầng 43Đ

lux5_thang7_2017

2. Lux 5: Đang hoàn thiện căn hộ đến tầng 5

lux6_thang7_2017

1.  Aqua 1: xong phần thô BTCT.

aqua1_thang6_2017

2.  Aqua 2: Đổ BTCT đến tầng 49

aqua2_thang7_2017

3. Aqua3: Xong phần thô BTCT

aqua3_thang7_2017

4. Aqua4: Xong phần thô BTCT. Đang hoàn thiện căn hộ phần XD,ME đến tầng 15

aqua4_thang7_2017